Det Fjerde Rolianske Riket

Det Fjerde Rolianske Riket er navnet som er blitt gitt til keiserinne Morania Maalts prosjekt.
Navnet kommer av at det springer ut av Det Tredje Rolianske Rike som ble etablert av kong Rikard Løvehjerte,
og hans etterfølgere Mannfred Wortträger og keiser Alexander Grauenritter.

Etter at keiser Alexander falt i duell mot heksedronningen Serima tok hans kone Morania over styret av riket,
og har forsøkt å få gjennom en lang rekke endringer, samtidig som riket har hatt store problemer med både interne
og eksterne trusler. Keiserinnens prosjekt har blitt døpt «Det Fjerde Rolianske Rike», men kanskje mer av sine kritikere
enn tilhengere. Navnet har allikevel festet seg.