Skjebnespill

Skjebnespill står sentralt i Maskeraden.

Utover å brukes som verktøy for å avgjøre disputter brukes skjebnespillet til å påvirke en karakters fremtidige hell og lykke.