Spillteknisk informasjon

Hvordan fungerer Jago Mascoras maskerade egentlig? 

Jago Mascoras maskeradeball er en hendelse omkranset av mektig og merkelig magi, som gjør at alle tidligere og (potensielle) fremtidige maskeball finner sted på én og samme tid, på det ene og samme sted. Dette gjør at alle som har gjort seg fortjent til – eller har stjålet eller sneket seg til – en invitasjon til en hvilken som helst av maskeballene gjennom historien, enten det er i fortid, nåtid eller en potensiell fremtid, er tilstede på samme sted og til samme tid.

I praksis betyr dette at du som spiller kan komme som en hvilken som helst karakter eller rolle fra Laurina Amars nyere historie eller potensielle (nære) fremtid (for eksempel en kjent karakters eller rolles potensielle etterkommer).